buitenactiviteiten.info
groots door kleinschalige zorg


Privacy! !

Dossier

Bij elke klant maken wij een dossier. Hierin worden alle relevante gegevens van de klant vastgelegd en bewaart buiten deze informatie alleen voor haar eigen oragnisatie om passend hulp en adviezen te kunnen geven. Dan gaat het om hulpverleningsplannen, evaluatierapporten, gesprekverslagen en andere correspondentie. !

Toegang tot het dossier

Alleen medewerkers die zijn betrokken hebben toegang tot jouw dossier. Ook medewerkers die de hulpverlening ondersteunen, zoals secretaresse of iemand die de kwaliteit van de hulpverlening controleert, kunnen, indien noodzakkelijk, informatie uit het dossier bekijken. !

Informatie doorgeven

Buitenactiviteiten.info zal de informatie niet zomaar aan derden doorgeven. Dit gebeurt alleen bij uitzondering met toestemming van de client waarover de informatie gaat. In de wet zijn een aantal situaties beschreven waarbij wel zonder toestemming gegevens moeten worden verstrekt. Deze zijn in dit privacy regelement opgenomen. !

Inzien van dossier

De wettelijke vertegenwoordiger van een client jonger dan 16 jaar heeft recht op inzage. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zelf inzage vragen. Als een jongere16 jaar of ouder is, kan de wettelijke vertegenwoordiger het dossier alleen bekijken als de jongere daarvoor toestemming geeft. Ook aan de aanwezigheid tijdens deze inzage hechten wij grote waarden. Als je jouw dossier wilt inzien, kun je contact opnemen met de zorgmanager. !

Correctie van gegevens

Als jij na het lezen van je dossier van mening bent dat er onjuiste of onvolledige gegevens zijn opgenomen, kun je een verzoek indienen voor correctie, aanvulling of verwijdering . Je kunt hiervoor een schriftelijke en gemotiveerd verzoek voor indienen via de zorgmanager. !

Vernietiging van gegevens

Je mag en kan vragen om vernietiging van de gegevens bij ons in jouw dossier. Als een persoon belang heeft bij het bewaren van die gegevens of als de vernietigen van de wet niet mag, kunnen wij geen gehoor geven aan je verzoek en dit dan ook met je delen. ! Bewaar termijn van het dossier Het dossier wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd, tenzij het volgens de wet langer bewaart moet worden.

! Meer info/contact

 E-mail: buitenactiviteiten@hotmail.com

Telefoon: 0031(0)624814845