buitenactiviteiten.info
groots door kleinschalige zorg

Buitenzorg

Bij buitenactiviteiten.info krijgen wij vaak de vraag of wij mensen kunnen helpen met de uitdagingen die zij dagelijks mee maken. Dit heeft natuurlijk te  maken met de klanten die we bedienen binnen de sport en activiteiten die wij organiseren. Vanuit dit vertrouwen is het vaak makkelijker een steun te zijn en kunnen wij deze mensen goed bereiken.

Wij houden van duidelijkheid en delen dat graag. Bij buitenactiviteiten.info leveren wij geen therapieën en kennen wij geen behandelingen. Wij willen de cliënt ondersteunen in dagelijks leven en maken hierbij gebruik van sport en activiteiten die wij hen dagelijks aanbieden. Wij kunnen met behulp van micro teams snel en flexibel reageren waardoor wij een hoge tevredenheid ervaren bij de diverse cliënten.

Wij zijn een PGB instelling en willen dat dan ook graag blijven. Toch hebben wij de noodzaak om voor de cliënt alles zo goed mogelijk te organiseren en hebben wij alles achter de schermen zo georganiseerd zoals de eisen op dit moment zijn bij diverse gemeente en instel ling die zich bezig houden met ZIN werkzaamheden.

 Waar kunnen wij in ondersteunen en helpen en wat doen wij, beschrijven we in het onderstaande overzicht.

Het primaire proces:

Wij maken een afspraak en komen bij de cliënt aan huis. Tijdens dit gesprek verteld de consulent wat wij doen en op welke manier we hulp kunnen bieden in de situatie. Er wordt dan ook vast gesteld waar de cliënt echt woont en wie er verantwoordelijk is. Dit gesprek duurt maximaal 60 minuten. De consulent maakt een inventarisatie en maakt een vervolg afspraak om de hulp die wij kunnen bieden ook aan te geven. Ook bij het invullen van de gemeente aanvraag kan er ondersteund worden.

Verheldering en plan:

Tijdens de aanvraag periode maken wij samen met de hulpvrager een PGB plan en geven daar aan wat de precieze vraag is en wat wij doen als buitenactiviteiten.info en wat er eventueel via een ader kanaal aangesproken kan worden. Als de cliënt dit heeft geformuleerd kunnen we gezamenlijk dit plan ook gebruik als traject plan tijdens onze inzet

Hulp in uitvoering:

Voor veel mensen is het lastig om het overzicht te behouden als er meer aan de hand is dan wat we gemiddeld tegen komen. Hiervoor hebben wij een oplossing tijdens de agenda trainingen en houden wij contact om de mensen te herinneren dat zij de regie behouden. Hierbij maken we ook graag gebruik van mensen in de directe omgeving. Wij nemen alleen des gevraagd de zorg waar. 

Veiligheidsplan:

Bij het veiligheidsplan hebben we verschillende gebieden. Hoe is het gesteld met de veiligheid van de vrager en met de geplaatste team leden. Per locatie wordt er een schets gemaakt en gekeken welke stappen we moeten ondernemen om aan de best mogelijk werk en leef situatie te voldoen. Er wordt door buitenactiviteiten.info een risico schets gemaakt en met de cliënt besproken. Voor elke locatie is er een ZIR formulier voor handen en voeren wij voor de betrokkenen een interne audit uit.


Vakbekwaamheid medewerkers:

De medewerkers volgen een persoonlijk ontwikkelingen plan voor het werkveld waar zij ingezet willen worden. We verwachten dat medewerkers zich bij ons aanmelden als zij in ons een reële kans zien om hun droom functie te vinden. Zodra iemand zich aanmeld gaan de betrokken leidinggevende met deze persoon in gesprek om zo te achterhalen wat deze persoon aanspreekt en hoe veel tijd en energie die wil steken in hun eigen ontwikkeling en bij wil blijven in het werkgebied. Iedereen wordt gevolgd aan de hand van dit POP plan en krijgt aanbiedingen voor cursussen, workshops en de wettelijke eisen. Dit alles wordt geregistreerd in het logboek van de medewerker.


Privacy:

Privacy wordt gelukkig goed beschermd en daar zijn wij ook dankbaar voor. Wij volgen hier protocollen voor die gelijk staan als die door de overheid gesteld worden. Dit gaat om hoe wij intern de gegevens bewaren en uitwisselen. Hiervoor wordt er gevraagd om een toestemmingen formulier inzage in te vullen en die wordt dan bij het dossier van de betreffende cliënt toegevoegd. Ook maken wij gebruik van een calamiteiten protocol zoals dat in meerdere gemeentes wordt gevoerd en wij hebben die naar deze dus ook eigen gemaakt.


Betrokkenheid:

Bijna iedereen wil een stem hebben, ook binnen een organisatie waarmee je samen jou zorg deelt. Hiervoor kan je denken aan een klachtenprocedure, vertrouwenspersonen maar ook zaken als pesten. Bij ons zijn daar dus ook de mogelijkheden voor. Toch willen wij iedereen vragen om mee te werken aan het idee dat we uitdagingen aan moeten gaan voordat het problemen worden. Een medezeggenschap/cliëntenraad hebben wij niet echt toch zullen wij dit in de nabije toekomst een speciale invulling geven.